Osoba upoważniona do kontaktów

Należy wskazać osobę, która na podstawie § 23 austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (LSD-BG) jest zobowiązana do przechowywania dokumentacji (ogólnej) i udzielania informacji oraz odbierania doręczeń pocztowych (jako pełnomocnik dla doręczeń) - § 41 cytowanej ustawy.

 

Uwaga: Zasadniczo taka osoba jest zobowiązana do przechowywania obowiązkowej dokumentacji zgłoszeniowo-płacowej i okazywania jej na żądanie upoważnionych organów