Kontaktná osoba

Treba uviesť tú osobu, ktorá je podľa § 23 LSD-BG povinná mať pripravené podklady (vo všeobecnosti), poskytnúť informácie a prijímať dokumenty ako formálny príjemca (poverená osoba na prijímanie doručených dokladov)(§ 41 LSD-BG). 

 

Poznámka: Zásadne táto osoba má mať pripravené ohlasovacie a mzdové podklady a má ich predložiť.

 (Pozri bod 7 – mzdové podklady)