Kontaktna oseba

Navede se tista oseba, ki mora v skladu s 23. čl. LSD-BG omogočiti dostop do dokumentov (na splošno) ter posredovati informacije in ki kot formalna prejemnica (pooblaščenka za vročanje) prevzema dokumente (41. čl. LSD-BG).

 

Opomba: Načeloma mora ta oseba omogočiti dostop do zavezujočih dokumentov o prijavi in dokumentov o obračunu osebnega dohodka in jih predložiti: