Uvedení údajů souvisejících s povinností mít pohotově při sobě ohlašovací dokumentaci a mzdové doklady podle § 19 odst. 3 ř. 9 spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG)

Zde je třeba uvést, KDE a u KOHO je ohlašovací dokumentace a mzdové doklady závazně uschována a je možné ji pohotově předložit k nahlédnutí.

Uschovávání dokumentů na různých místech není možné a je nepřípustné!

Je zapotřebí, aby doklady byly podle § 21 odst. 1 spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) zásadně VŽDY uschovány v místě výkonu práce / v místě pracovního nasazení (místo zaměstnání) a aby kontaktní osoba z okruhu vyslaných zaměstnanců uvedená v bodě 3 byla schopná je pohotově předložit k nahlédnutí.

Odlišně od základní úpravy stanovuje § 21 odst. 2 spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) ve formuláři seznam možností pro uložení dokladů.

 

Pozor: Zde uvedené údaje jsou ZÁVAZNÉ a mají VÝHRADNÍ PLATNOST. To znamená, že uvedené místo / uvedenou osobu není možné libovolně měnit! Je zapotřebí, aby uvedená osoba měla doklady uschované na uvedeném místě výkonu práce a byla schopná je na žádost pohotově předložit. V opačném případě se jedná o uvedení nepravdivého údaje a bude sankcionováno správním postihem.

Příklad: Jestliže je v oznámení uvedeno v místě výkonu práce a doklady budou ve skutečnosti uloženy u oprávněného profesního zástupce strany, jedná se o uvedení nepravdivého údaje a bude sankcionováno správním postihem!

 

Upozornění: V případě dodatečných oznámení o změně k již učiněnému prvnímu oznámení se vztahuje povinnost úschovy ohlašovací dokumentace a s tím spojených dokladů na údaje uvedené v prvním oznámení!

Příklad: Pokud bylo v prvním oznámení uvedeno, že doklady jsou uschovány v místě výkonu práce, je zapotřebí, aby na tomto místě byla uschována také oznámení o změnách