Mențiune cu privire la asigurarea obligatorie a disponibilității documentelor de notificare și de salarizare conform articolului 19, alin. 3, cifra 9 LSD-BG

Se va menționa aici UNDE și la CINE se află documentația de notificare și de salarizare care trebuie să fie disponibilă în mod obligatoriu în caz de control.

Nu este posibilă și nici permisă repartizarea documentelor pe mai multe locații!

În principiu, documentele trebuie păstrate conform articolului 21, alin. 1 LSD-BG ÎNTOTDEAUNA la locul de muncă/locația de desfășurare a activității pentru a fi disponibile în caz de control; persoana de contact din rândul lucrătorilor detașați menționată la punctul 3 va asigura disponibilitatea documentelor; prin derogare de la norma generală, articolul 21, alin. 2 LSD-BG enumeră în formular modalități de punere la dispoziție a documentelor.

 

Atenție: Opțiunea menționată aici este OBLIGATORIE și EXCLUSIVĂ – o modificare ulterioară nu este posibilă! Documentele trebuie să fie păstrate la locația și persoana menționată în formular. În cazul în care aceste documente nu se află în posesia persoanei/la locația indicat(e)(ă) în notificare, se va începe o procedură de sancționare administrativă motivată de declarația falsă din notificare.

De ex. dacă în notificare se menționează păstrarea documentelor la locul de muncă, iar acestea se află de fapt la un reprezentant oficial autorizat, se consideră declarație falsă în notificare și se sancționează pe cale administrativă!

 

Notă: În cazul unor Notificări de modificări ulterioare unei notificări inițiale, asigurarea disponibilității documentelor de notificare și a documentelor aferente se bazează pe mențiunile din notificarea inițială!

Deci, dacă în notificarea inițială se menționează faptul că documentele se păstrează la locul de muncă, atunci trebuie păstrate în același loc și Notificările de modificare