Izjava o obveznom sačuvanju dokumentacije prijave i obračuna plaća prema čl. 19 st. 3 cif. 9 LSD-BG

Ovdje treba navesti GDJE je i kod KOGA obvezujući dokumentacija prijave i obračun plaća.

Podjela dokumentacije na razna mjesta niti je moguća, niti dopuštena!

Načelno treba sačuvati dokumentaciju prema čl. 21 st. 1 LSD-BG UVIJEK na radnom mjestu (mjesto zaposlenja); a to od strane kontaktne osobe iz kruga upućenih radnika koja je navdena pod toč. 3;

Odstupajući od načelne regulative, čl. 21 st. 2 LSD-BG navodi u obrascu spisak mogućnosti sačuvanja.

 

Pažnja: Upis koji se ovdje vrši, OBVEZUJUĆI je i ISKLJUČIV– promjena nije moguća!  Dokumentacija se mora nalaziti na navedenom mjestu kod navedene osobe. Kada ovo nije slučaj, tada se radi o neispravnom podatku u prijavi što se goni prema upravnokaznenom pravu, primjerice, kada se u prijavi navodi na mjestu zaposlenja, a          u stvari se nalaze kod ovlaštenog poslovnog zastupnika stranaka, tada se radi o neispravnom podatku u prijavi što se goni prema upravnokaznenom pravu!

 

Uputa: U slučaju naknadnih prijava promjena uz postojeću prvu prijavu, sačuvanje se prijava i dotičnih dokumentacija odnosi na podatke koji su navedeni u prvoj prijavi!

To je, kada u prvoj prijavi piše, dokumentacija se nalazi na mjestu zaposlenja, tada treba i  prijave promjena sačuvati na njemu.