Údaj o povinnej príprave ohlasovacích a mzdových podkladov podľa § 19 ods. 3 č. 9 LSD-BG

Tu treba uviesť KDE a u KOHO sú záväzne pripravené ohlasovacie a mzdové podklady na nahliadnutie.

Rozloženie dokumentov na rôznych miestach nie je možné a nie je prípustné !

Podľa § 21 ods. 1 LSD-BG musí kontaktná osoba uvedená v bode 3 z kruhu vyslaných zamestnancov podklady zásadne vždy mať pripravené na mieste práce/nasadenia (miesto zamestnania) na nahliadnutie.

Odchyľujúc sa od tejto zásadnej úpravy poskytuje § 21 ods. 2 LSD-BG v tlačive možnosti prípravy dokladov uvedené v zozname.

 

Pozor: údaj, ktorý tu uvediete, je záväznývýlučný  – zmena nie je možná. Podklady musia byť pripravené na uvedenom mieste, u uvedenej osoby. V opačnom prípade ide o nesprávny údaj v hlásení, čo je priestupok stíhaný podľa správno-trestného zákona.

Ak je napr. v hlásení uvedené, že doklady sú „na mieste zamestnania“, a potom sa reálne nachádzajú u oprávnenej osoby, ktorá z povolania zastupuje účastníkov konania, tak ide o nesprávny údaj v hlásení, čo bude stíhané podľa správno-trestných zákonov.

 

Upozornenie: Ak ide o dodatočné nahlásenia zmien k existujúcemu prvému hláseniu, tak sa príprava hlásení a k nim patriacich podkladov vzťahuje na údaje uvedené v prvom hlásení.

T.zn.: ak je v prvom hlásení uvedené, že podklady budú pripravené na mieste zamestnania, tak musia byť na tomto mieste pripravené aj hlásenia zmien.