Navedba o obveznem omogočanju dostopa do dokumentov za prijavo in dokumentov o obračunu osebnega dohodka v skladu z 9. vrstico 3. odst. 19. čl. LSD-BG

Tu se navede, KJE in pri KOM je možen zavezujoč vpogled v dokumente za prijavo in dokumente o obračunu osebnega dohodka.

Razporeditev dokumentov na različnih krajih ni možna in je nedopustna!

Načeloma mora biti v skladu s 3. odst. 21. čl. LSD-BG dostop do dokumentov VEDNO omogočen na kraju, kjer se opravlja delo (kraj zaposlitve). Dostop zagotovi kontaktna oseba izmed napotenih delavcev, ki je navedena v točki 3.

V nasprotju z načelnim pravilom 2. odst. 21. LSD-BG predvideva možnosti omogočanja dostopa, ki so naštete v obrazcu.

 

Pozor: Navedba, ki jo tukaj izberete, je ZAVEZUJOČA in IZKLJUČNA – menjava ni možna! Dokumenti se morajo nahajati na navedenem kraju pri navedeni osebi. V nasprotnem primeru gre za napačno navedbo v prijavi, kar se upravnokazensko preganja.

Če se npr. v prijavi navede na kraju zaposlitve, dokumenti pa so dejansko pri pooblaščenem poklicnem zastopniku strank, gre za napačno navedbo v prijavi, kar se upravnokazensko preganja.

 

Napotek: Pri naknadnih prijavah sprememb k obstoječi prvi prijavi se omogočanje dostopa do prijav in pripadajočih dokumentov nanaša na podatke, ki so bili navedeni v prvi prijavi!

To pomeni, če je v prvi prijavi navedeno, da je dostop do dokumentov možen na kraju zaposlitve, potem mora biti tam omogočen tudi dostop do prijave sprememb