Câmpul Activ

Activ se referă la locul în care lucrătorii își desfășoară activitatea în momentul de față;