Polje aktivno

Aktivno u radu znači tamo, gdje radnici upravo rade;