Documentele de notificare și de salarizare se află

Documentele de notificare solicitate conform articolului 21, alin. 1 LSD-BG sunt următoarele:


Asigurarea disponibilității documentelor de salarizare conform articolului 22, alin. 1 LSD-BG

Documentele de salarizare ale tuturor lucrătorilor detașați menționați în notificare trebuie păstrate în țară pe întreaga perioadă a detașării menționată la punctul 6, la locul de muncă/locația de desfășurare a activității (respectiv la locul/persoana numit(ă) în notificare). Acest lucru este valabil chiar și atunci când raportul de muncă al unor lucrători individuali s-a încheiat mai devreme.

 

Documentele de salarizare sunt următoarele:

 

Toate documentele de salarizare vor fi puse la dispoziția autorităților în limba germană, cu excepția contractului de muncă care poate fi prezentat în limba germană sau în limba engleză.