Dokumentacja zgłoszeniowo-płacowa jest przechowywana

Wymagana dokumentacja zgłoszeniowa obejmuje zgodnie z § 21 ust. 1 cytowanej ustawy LSD-BG:


Przechowywanie dokumentacji płacowej do wglądu na podstawie § 22 ust. 1 cytowanej ustawy LSD-BG:

W okresie pracy w Austrii względnie w łącznym okresie delegowania wskazanym w punkcie 6 formularza dokumentacja płacowa wszystkich wskazanych w zgłoszeniu delegowanych pracowników musi znajdować się w miejscu pracy/aktualnego wykonywania pracy (względnie we wskazanym w zgłoszeniu wybranym miejscu przechowywania lub u wskazanej osoby). Również w razie wcześniejszego zakończenia pracy przez pojedynczych pracowników.

 

Do dokumentacji płacowej należą:

 

Wszystkie przechowywane dokumenty płacowe mają być dostępne w języku niemieckim, z wyjątkiem umowy o pracę, którą należy przedłożyć w języku niemieckim lub angielskim.