Ohlasovacie a mzdové podklady sa nachádzajú

Ohlasovacie podklady podľa § 21 ods. 1 LSD-BG sú:


Pripravenosť mzdových podkladov podľa § 22 ods. 1 LSD-BG

Mzdové podklady všetkých vyslaných zamestnancov uvedených v hlásení sa uchovávajú na mieste zamestnania/nasadenia (resp. na mieste/u osoby uvedenej v hlásení) počas trvania zamestnania v tuzemsku resp. počas celého obdobia vyslania uvedeného v bode 6.,  aj keď zamestnanie niektorých pracovníkov skončilo skôr.

 

Mzdové podklady sú:

 

Všetky mzdové podklady musia byť pripravené v nemeckom jazyku, s výnimkou pracovnej zmluvy, ktorú je potrebné predložiť v nemeckom alebo v anglickom jazyku.