Dokumenti za prijavo in dokumenti o obračunu osebnega dohodka se nahajajo

V skladu s 1. odst. 21. čl. LSD-BG so dokumenti za prijavo:

 


 

Omogočanje dostopa do dokumentov o obračunu osebnega dohodka v skladu s 1. odst. 22. čl. LSD-BG

Dokumenti o obračunu osebnega dohodka, ki se nanašajo na vse delavce, napotene v prijavi, morajo biti med zaposlitvijo znotraj države oz. v času celotnega obdobja napotitve, ki je navedeno v točki 6,  na voljo na kraju zaposlitve oz. opravljanja dela (oz. na kraju ali pri osebi, ki omogoča vpogled, ki sta navedena v prijavi); tudi če se je zaposlitev posameznih delavcev zaključila prej.

 

Dokumenti o obračunu osebnega dohodka so:

 

Vsi dokumenti o obračunu osebnega dohodka morajo biti dostopni v nemškem jeziku razen pogodbe o zaposlitvi, ki se predloži v nemškem ali angleškem jeziku.