(Tuzemský) zadavatel

Podání oznámení o vyslání není podmíněno tuzemským (tj. rakouským) zadavatelem. Oznámení o vyslání se podává i v případě, že se nejedná o rakouského zadavatele.

Je třeba uvést, zda se v případě zadavatele jedná o zadavatele vykonávajícího podnikatelskou činnost (tj. podnikatele), nebo soukromého zadavatele (tj. soukromou osobu).

 

Pokud má zadavatel sídlo v zahraničí, věnujte při vyplňování poštovního směrovacího čísla (PSČ) pozornost informačnímu oknu.