(Domaći) Naručitelj

Za prijavu upućivanja, nije preduvjet imati domaćeg (austrijskog) naručitelja. I u slučaju naručitelja koji nije iz Austrije, obvezna je prijava upućivanja!

Treba izabrati da li se radi o poslovnom (poduzetnik) iili privatnom naručitelju (privatna osoba).

 

U slučaju inozemnog naručitelja, obratite pažnju na info-prozor kod poštanskog broja (PLZ)