(austriacki) zleceniodawca

Zgłoszenie delegowania jest niezależne od wykonywania pracy na rzecz austriackiego zleceniodawcy. Również w razie wykonywania zlecenia na rzecz nieaustriackiego zleceniodawcy zachodzi obowiązek dokonania zgłoszenia delegowania!

 

Należy wskazać, czy zleceniodawcą jest firma (przedsiębiorca) czy osoba prywatna.

 

W przypadku zagranicznego (nieaustriackiego) zleceniodawcy proszę zwrócić uwagę na ramkę informacyjną przy kodzie pocztowym.