(tuzemskí) objednávateľ

Na hlásenie vyslania nie je potrebné mať tuzemského (rakúskeho) objednávateľa. Aj v prípade zahraničného objednávateľa je potrebné podať hlásenie o vyslaní!

Treba zvoliť, či ide o objednávateľa z radov podnikateľov alebo o súkromnú osobu.

 

Ak ide o zahraničného objednávateľa, dbajte prosím o informačné okienko pri poštovom smerovom čísle (PSČ).