Místo(a) a přesná adresa výkonu zaměstnání v Rakousku

Je nutno uvést místo zaměstnání (místo práce/nasazení vyslaných zaměstnanců) s přesnou adresou!

Údaje, jako např. „různé stavby ve Štýrsku“ nebo „4020 Linec“ nebo „po celém Rakousku“, nejsou dovoleny! Přikládání seznamů míst zaměstnání je dovoleno pouze tehdy, je-li míst zaměstnání více než pět, a to ve výjimečných případech.

 

Upozornění: Jedná-li se o stejného příkazce a stejné zaměstnance, je možno uvést až 5 míst zaměstnání (za tímto účelem klikněte na tlačítko „neu - nový“); počínaje 2. místem zaměstnání je nutno zadat přesný údaj o začátku a předpokládané době trvání; časové údaje míst zaměstnání 2-5 se musejí nacházet v rámci rozsahu celkové doby vyslání (bod 5).

Existuje-li pouze jedno místo zaměstnání, jedná se v tomto případě výlučně o celkovou dobu vyslání.

 

Dovoleno: jeden příkazce s např. 3 malými staveništi; 

 

Není dovoleno: nahlášení celkového početního stavu personálu, např. 30 pracovníků na 5 stavbách po dobu 12 měsíců, a jejich nasazování tam, kde jsou zrovna zapotřebí!