Locația/Locațiile și adresa exactă a desfășurării activității în Austria

Trebuie indicate localitatea în care se află serviciul (locul de muncă/de desfășurare a activității angajaților detașați) și adresa exactă!

Nu sunt permise indicații generale precum „diverse șantiere în Stiria” sau „4020 Linz” sau „în toată Austria”. Anexarea unor liste cu locuri de muncă este permisă doar dacă angajatul are mai mult de 5 locuri de muncă sau în cazuri excepționale.

 

Indicaţie: Pentru aceeași autoritate contractantă, precum și pentru aceeași angajați, pot fi indicate până la 5 locuri de muncă (faceți clic pe butonul „Nou”); începând cu cel de-al doilea loc de muncă, trebuie indicate data de începere și durata planificată; datele indicate pentru locurile de muncă 2-5 trebuie să fie cuprinse în perioada de detașare (punctul 5).

Dacă există doar un singur loc de muncă, este vorba doar despre perioada totală de detașare.

 

Permis: înregistrarea unei autorități contractante cu 3 șantiere mici; 

 

Nu este permis: înregistrarea întregului personal format din 30 angajați pe 5 șantiere timp de 12 luni și dispunerea angajaților respectivi în funcție de nevoi.