Miejscowość (miejscowości) i dokładny adres wykonywania pracy w Austrii

Należy podać miejsce zatrudnienia (miejsce pracy / zaangażowania oddelegowanych pracowników) z dokładnym adresem!

Informacje typu np. „na różnych budowach w Steiermark” lub „4020 Linz” lub „na terenie całej Austrii” są niedopuszczalne! Załączone listy miejsc zatrudnienia są dopuszczalne tylko w przypadku powyżej pięciu miejsc zatrudnienia i w wyjątkowych przypadkach

 

Wskazówka: W przypadku tego samego zleceniodawcy i tych samych pracowników istnieje możliwość podania maksymalnie 5 miejsc zatrudnienia (w tym celu kliknąć przycisk „nowy”); od drugiego miejsca zatrudnienia należy podać dokładne dane dotyczące rozpoczęcia i przewidywanego czasu trwania; podane daty dotyczące miejsc zatrudnienia 2-5 muszą się zawierać w łącznym okresie oddelegowania (punkt 5).

Jeżeli występuje tylko jedno miejsce zatrudnienia, dotyczy to tylko łącznego okresu oddelegowania.

 

Dopuszczalne: Jeden zleceniodawca z np. 3 małymi budowami; 

 

Niedopuszczalne: Zgłoszenie całego personelu składającego się np. z 30 pracowników na 5 budowach na 12 miesięcy i angażowanie według aktualnej potrzeby!