Miesto/miesta a presná adresa zamestnania v Rakúsku

Je potrebné, aby ste uviedli miesto zamestnania (miesto výkonu práce/miesto nasadenia vzniknutých zamestnancov) s presnou adresou!

Údaje ako napr. „rôzne staveniská v Štajersku“ alebo „4020 Linz“ alebo „po celom Rakúsku“ nie sú prípustné! Pripojené zoznamy miest zamestnaní sú prípustné iba pri viac ako piatich miestach zamestnania a vo výnimočných prípadoch

 

Oznámenie: V prípade rovnakého objednávateľa, ako aj rovnakých zamestnancoch, existuje možnosť uvedenia až 5 miest zamestnania (kliknite k tomu na tlačidlo „Nové“); od 2. miesta zamestnania je potrebné uviesť presný údaj so začiatkom a predpokladaným trvaním; časové údaje miest zamestnania 2-5 musia ležať v celkovom časovom rozmedzí vyslania (bod 5).

Ak existuje iba jedno miesto zamestnania, potom sa pritom jedná výhradne o celkové časové rozmedzie vyslania.

 

Prípustné: jeden objednávateľ s napr. 3 malými staveniskami; 

 

Neprípustné: Prihlásiť celý počet zamestnancov, napr. 30 pracovníkov na 5 staveniskách po dobu 12 mesiacov a využívať ich tam, kde to je práve potrebné!