Kraj(i) in točen naslov zaposlitve v Avstriji

Navesti je treba kraj zaposlitve (kraj dela/razporeditve odposlanega delojemalca z natančnim naslovom!

Navedbe, kot so npr. „različna gradbišča na avstrijskem Štajerskem“ ali „4020 Linz“ ali „po vsej Avstriji“, niso dopustne! Priloženi seznami krajev zaposlitve so za več kot pet krajev zaposlitve dopustni samo v izjemnih primerih

 

Napotek: Pri istem naročniku, kakor tudi pri istih delojemalcih obstaja možnost navedbe do največ 5 krajev zaposlitve (v ta namen kliknite na tipko »novo«); od 2. kraja zaposlitve naprej je treba navesti natančne podatke o začetku in predvidenem trajanju; navedbe časa krajev zaposlitve 2-5 morajo vse ležati v okviru obdobja napotitve (točka 5).

Če gre samo za en kraj zaposlitve, potem gre pri tem izključno za obdobje napotitve.

 

Dovoljeno: en naročnik z npr. 3 manjšimi gradbišči; 

 

Ni dovoljeno: prijava celotnega kadra, ki predstavlja npr. 30 delavcev na 5 gradbiščih, za 12 mesecev, uporaba pa bi bila po potrebi!