Identifikacijski broj poreza na dodanu vrijednost

Ako poslodavac NE podliježe obvezi plaćanja poreza u Austriji, ovo polje valja ostaviti prazno.

Ako postoji austrijski PDV-ID (UID – ATU), valja ga ovdje navesti.