Daňové identifikačné číslo

Pokiaľ objednávateľ NIE je v Rakúsku daňovo registrovaný, ponechajte toto políčko prázdne.

V prípade existencie rakúskeho identifikačného čísla DPH (IČ ATU) je potrebné, aby ste ho zapísali sem.