Identifikacijska številka za DDV

V kolikor naročnik v Avstriji NI davčno zaveden, je treba to polje pustiti prazno.

Če je dodeljena avstrijska identifikacijska številka za prometni davek (UID - ATU) jo je treba tukaj navesti.