Celková doba vyslání do Rakouska

Zde uveďte celkovou dobu vyslání / projektu vyslání (1 den až max. 24 měsíců).  

 

Upozornění: Dodatečné ohlašování zaměstnanců je možné provést pouze během této doby (ZKO 3 - oznámení o změně).

Pokud dojde k prodloužení doby vyslání oproti době uvedené v prvním oznámení, je zapotřebí včas a bezprostředně učinit oznámení o změně týkající se prodloužení (ZKO 3 – oznámení o změně), a to včetně uvedení doby prodloužení.

Není přípustné: Není možné přerušit vyslání na 1 měsíc, a poté ho opět prodloužit. V případě dlouhodobějšího přerušení vyslání je třeba podat nové oznámení.

Při odeslání oznámení o změně uvádějte vždy transakční číslo.