Durata totală a detașării în Austria

Se va indica aici durata totală a detașării/a proiectului de detașare (de la 1 zi până la maxim 24 de luni).

 

Notă: Numai în acestă perioadă sunt posibile notificări ulerioare ale unor forțe de muncă (ZKO3-Notificare de modificare).

În cazul în care o detașare se prelungește dincolo de perioada menționată în notificarea inițială, se va efectua prompt și nemijlocit o Notificare de modificare referitoare la această prelungire (ZKO3-Notificare de modificare) – menționând perioada prelungirii.

Nu este permisă: întreruperea pentru o perioadă de 1 lună și apoi prelungirea perioadei de detașare. În cazul unei întreruperi mai lungi este necesară o nouă notificare de detașare!

Pentru o Notificare de modificare este necesar un număr de tranzacție.