Łączny okres oddelegowania do Austrii

Należy wskazać, jak długo łącznie będzie trwało oddelegowania/projekt delegowany (od 1 dnia do najdłużej 24 miesięcy)

 

Wskazówka: Tylko w ciągu wskazanego okresu można dokonywać zgłoszeń uzupełniających pracowników (ZKO3 - zgłoszenie zmiany).

Jeżeli dane oddelegowanie przedłuża się poza okres podany w pierwszym zgłoszeniu, wówczas należy w szybkim czasie i bezpośrednio wysłać zgłoszenie zmiany zawiadamiając o przedłużeniu oddelegowania (ZKO3 - zgłoszenie zmiany) – i wskazując okres przedłużenia.

 

Niedopuszczalne jest przerwanie delegowania na jeden miesiąc, a następnie przedłużanie. Jeżeli przerwa w delegowaniu trwa dłużej, należy wysłać nowe zgłoszenie!

W celu wysłania zgłoszenia zmiany konieczne jest podanie numeru operacji.