Celkové trvanie vyslania do Rakúska

Tu je potrebné uviesť obdobie, ako dlho trvá vyslanie/projekt vyslania vcelku (od 1 dňa po maximálne 24 mesiacov).

 

Upozornenie: len v rámci tohto obdobia sú dodatočné nahlásenia zamestnancov (Hlásenie zmien ZKO3) možné.

Ak sa vyslanie predĺži nad rámec obdobia uvedeného v prvom hlásení, tak je potrebné bez meškania a bezprostredne podať hlásenie zmien o predĺžení vyslania (Hlásenie zmien ZKO3) za uvedenia obdobia predĺženia.

Neprípustné: je prerušenie v trvaní 1 mesiaca a následné predĺženie. V prípade dlhšieho predĺženia je potrebné podať nové hlásenie !

Na hlásenie zmeny je potrebné transakčné číslo.