Oprava údajů týkajících se ohlášených zaměstnankyň/zaměstnanců

Toto oznámení slouží k provedení opravy údajů týkajících se příslušného zaměstnance. Zde uveďte nové a správné údaje.

DŮLEŽITÉ! Je zapotřebí, aby zákazník uschoval toto oznámení změny spolu s prvním oznámením na pracovišti, popř. v místě výkonu práce nebo u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 4 a na žádost ho pohotově předložil.

Upozornění: Toto oznámení NENÍ určeno k prodloužení ani k předčasnému ukončení doby, na kterou byl zaměstnanec dočasně přenechán!

 

Opravu lze provést u těchto údajů: