Dodatečné ohlášení zaměstnankyň/zaměstnanců

Chcete provést dodatečné ohlášení zaměstnanců za účelem jejich přenechání, které již bylo oznámeno.

Uveďte jména všech zaměstnanců souhrnně v JEDNOM oznámení; nepodává se oznámení pro každého zaměstnance zvlášť!

 

DŮLEŽITÉ! Je zapotřebí, aby zákazník uschoval toto oznámení změny spolu s prvním oznámením na pracovišti, popř. v místě výkonu práce nebo u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 4 a na žádost ho pohotově předložil.

 

Upozornění: V případě změny tuzemského zákazníka/zadavatele nebo místa zaměstnání je třeba učinit nové oznámení.