Zrušení zaměstnankyň/zaměstnanců

Podáním tohoto oznámení se provede zrušení zaměstnance;

V případě, že bude třeba provést zrušení více zaměstnanců, podává se JEDNO oznámení pro všechny zaměstnance souhrnně, tj. nepodává se oznámení pro každého zaměstnance zvlášť!

 

DŮLEŽITÉ! Je zapotřebí, aby zákazník uschoval toto oznámení změny spolu s prvním oznámením na pracovišti, popř. v místě výkonu práce nebo u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 4 a na žádost ho pohotově předložil.

 

Upozornění: Je třeba rozlišovat, zda se jedná o předčasné ukončení ze strany zaměstnance, nebo zda zaměstnanec vůbec nenastoupil k přenechání. Zrušení se provede pouze tehdy, pokud zaměstnanec NENASTOUPIL k přenechání.

 

V bodě 5.20 Poznámky uveďte důvod zrušení

Např. nemoc, výpověď, nenasazení zaměstnance k výkonu práce atd.