Prodloužení zaměstnankyň/zaměstnanců

Chcete podat oznámení o prodloužení, tj. chcete prodloužit dobu, na kterou byl(a) již přenechán(a) zaměstnanec (zaměstnankyně) nebo osoba v poměru podobném zaměstnaneckému poměru. Oznámení o prodloužení musí být podáno v bezprostřední návaznosti a před "předpokládaným datem ukončení", které jste uvedl(a) v prvním oznámení, a vztahuje se výlučně na údaje uvedené v prvním oznámení. Oznámení o prodloužení je nutné podat včas.

 

DŮLEŽITÉ! Je zapotřebí, aby zákazník uschoval toto oznámení změny spolu s prvním oznámením na pracovišti, popř. v místě výkonu práce nebo u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 4 a na žádost ho pohotově předložil.

 

Uveďte jména všech zaměstnanců souhrnně v JEDNOM oznámení; NEPODÁVÁ se oznámení pro každého zaměstnance zvlášť!

Uveďte dobu prodloužení.

 

V případě změny tuzemského zákazníka/zadavatele a/nebo místa zaměstnání je třeba učinit nové oznámení.