Předčasné ukončení zaměstnankyň/zaměstnanců

Toto oznámení slouží k předčasnému ukončení ohlášeného zaměstnance (tj. k ukončení k dřívějšímu datu, než je uvedeno v prvním oznámení).

V případě předčasného ukončení více zaměstnanců se podává JEDNO oznámení pro všechny zaměstnance souhrnně, tj. nepodává se oznámení pro každého zaměstnance zvlášť!

 

DŮLEŽITÉ! Je zapotřebí, aby zákazník uschoval toto oznámení změny spolu s prvním oznámením na pracovišti, popř. v místě výkonu práce nebo u osoby/v místě uvedené(m) v prvním oznámení v bodě 4 a na žádost ho pohotově předložil.

 

Upozornění: Podáním tohoto oznámení končí přenechání příslušného zaměstnance.

 

Příklad: Zaměstnanec byl přenechán na dobu od 1.1. do 31.1., ve skutečnosti bylo ale přenechání ukončeno již 15.1. V bodě 5.13 tohoto oznámení se uvede skutečné datum ukončení přenechání.