Úplné zrušení prvního oznámení

Toto oznámení změny se podává za účelem úplného zrušení Oznámení o přenechání, které jste učinil(a) pro všechny zaměstnance uvedené v tomto oznámení!

Toto oznámení se NEPOUŽIJE v případě zrušení prodloužení nebo dodatečného(ých) ohlášení!

 

Upozornění: Po zrušení je oznámení neplatné!

 

V poli Poznámky uveďte důvod zrušení.

Např. nedošlo k přenechání zaměstnance/pracovní zakázka nebyla realizována; přenechání/pracovní zakázka bylo(a) zrušeno(a); přenechání bylo přesunuto na mnohem pozdější období; nemoc zaměstnance.

 

Upozornění: V případě, že bylo přenecháno více zaměstnanců a je třeba provést zrušení pouze u jednoho zaměstnance, použije se Zrušení ohlášených zaměstnanců;

Je třeba rozlišovat, zda se jedná o zrušení oznámení nebo o zrušení jednotlivých zaměstnanců. Zrušení zaměstnanců, pro které bylo podáno oznámení o prodloužení/dodatečné ohlášení, se provádí podáním oznámení „Zrušení ohlášených zaměstnanců nebo osob v poměru podobném zaměstnaneckému poměru".