Pracovní agentura / zaměstnavatel přenechávající pracovní síly

Zde uveďte údaje týkající se pracovní agentury, popř. zaměstnavatele přenechávajícího pracovní síly. Uveďte, zda se jedná o pronajímatele vykonávajícího podnikatelskou činnost (např. pronajímatel pracovních sil / personální leasing), nebo o jiný druh přenechání pracovních sil v rámci stejné živnosti (např. přenechání truhláře truhláři).

Poznámka: Komerční přenechání pracovních sil představuje v Rakousku živnost upravenou zvláštním předpisem a vyžaduje přeshraniční písemné oznámení o poskytování služeb. Toto písemné oznámení se zasílá Spolkovému ministerstvu pro vědu, výzkum a hospodářství (BMWFW). Pokud se jedná o přenechání pracovních sil v rámci stejné živnosti (např. přenechání zámečníka zámečníkovi), NENÍ nutné zasílat oznámení o poskytování služeb.