Posredovalec (delodajalec)

Navedejo se podatki posredovalca oz. delodajalca, ki posreduje delavce. Navede se, ali gre za komercialnega posredovalca (npr. podjetje za najemanje osebja) ali za drugo posredovanje znotraj iste dejavnosti (npr. mizar mizarju).

 Opomba: Komercialno posredovanje delavcev je v Avstriji regulirana dejavnost, zato je obvezna priglasitev čezmejnih storitev pri Zveznemu ministrstvu za znanost, raziskave in gospodarstvo. Pri posredovanju znotraj iste dejavnosti (ključavničar ključavničarju) se storitev NE priglasi.