Uvedení údajů souvisejících s povinností mít pohotově při sobě ohlašovací dokumentaci A mzdové doklady podle § 19 odst. 4 ř. 7 spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG)

(s výjimkou mobilních zaměstnanců v oblasti nákladní a osobní dopravy)

Je zapotřebí, aby po dobu přenechání pracovních sil měl tuzemský zákazník (tj. najímatel/odběratel agenturních pracovníků) ohlašovací dokumentaci a mzdové doklady podle § 21 odst. 3 a § 22 odst. 2 spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) zásadně VŽDY uschovány v místě výkonu práce / v místě pracovního nasazení (místě zaměstnání) a byl schopen je pohotově předložit k nahlédnutí, popř. byl schopen je bezprostředně v místě a v okamžiku šetření / kontroly poskytnout v elektronické podobě.

Odlišně od základní úpravy stanovuje § 21 odst. 2 spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) ve formuláři seznam výjimek (míst) pro uložení dokladů.

 

Pozor: Zde uvedené údaje jsou ZÁVAZNÉ a mají VÝHRADNÍ PLATNOST. To znamená, že uvedené místo / uvedenou osobu není možné libovolně měnit! Je zapotřebí, aby uvedená osoba měla doklady uschované na uvedeném místě výkonu práce a byla schopná je na žádost pohotově předložit. V opačném případě se jedná o uvedení nepravdivého údaje a bude sankcionováno správním postihem.

Upozornění: V případě oznámení o změnách (např. dodatečné ohlášení pracovníků (ZKO4-oznámení změny) se vztahuje povinnost úschovy ohlašovací dokumentace a mzdových dokladů na údaje uvedené v prvním oznámení!

 

Poznámka: Za závaznou ohlašovací dokumentaci se podle § 21 odst. 1 spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) považují:

 

Vedle ohlašovací dokumentace je tuzemský zákazník (tj. najímatel/odběratel agenturních pracovníků) zásadně VŽDY povinen uschovávat v místě výkonu práce / v místě pracovního nasazení tyto mzdové doklady podle § 22 odst. 1 spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG). Pracovní agentura / zaměstnavatel přenechávající pracovní síly je povinen poskytnout tyto doklady tuzemskému zákazníkovi (tj. najímateli/odběrateli agenturních pracovníků).

Za mzdové doklady se považují:

 

Veškeré mzdové doklady musí být v německém jazyce. Tyto doklady je zapotřebí uschovávat a na vyžádání je pohotově předložit. Výjimkou je pracovní smlouva, kterou lze předložit buď v německém nebo v anglickém jazyce.

 

Pozor: Výjimku tvoří mobilní zaměstnanci (např. řidiči v oblasti nákladní a/nebo osobní dopravy), kteří jsou povinni uschovávat ohlašovací dokumentaci přímo v místě výkonu pracovní činnosti (tj. ve vozidle).