Izjava o obveznom sačuvanju dokumentacije prijave I obračuna plaća prema čl. 19 st. 3 cif. 9 LSD-BG

(izuzev mobilne radnike u transportnom sektoru; teretni i putnički prijevoz)

Za trajanje ustupljenja, domaći naručitelj mora načelno sačuvati dokumentaciju prema čl. 21 st. 1 LSD-BG UVIJEK na radnom mjestu (mjesto zaposlenja) da bi stajalo na raspolaganje za uvid te bude elektronski pristupačno neposredno na licu mjesta te za vrijeme upita/kontrole;

Odstupajući od načelne regulative, čl. 21 st. 2 LSD-BG navodi spisak izuzetaka od obveze mjesnog sačuvanja.

 

Pažnja: Upis koji se ovdje vrši, OBVEZUJUĆI je i ISKLJUČIV– promjena nije moguća!  Dokumentacija se mora nalaziti na navedenom mjestu, kod navedene osobe. Kada ovo nije slučaj, tada se radi o neispravnom podatku u prijavi što se goni prema upravnokaznenom pravu.

Uputa: U slučaju prijava promjena (primjerice kasnih promjena radnika), sačuvanje se dokumentacije prijava i obračuna plaća odnosi na podatke koji su navedeni u prvoj prijavi!

  

 

Napomena: Prema čl. 21 st. 1 LSD-BG, obvezna je dokumentacija prijave:

 

Inozemni naručitelj mora prema čl. 22 st. 1 LSD-BG uz dokumentaciju prijave, načelno UVIJEK sačuvati sljedeći obračun plaća na radnom mjestu; ustupitelj/poslodavac ga predaje inozemnom naručitelju!

U obračun plaća spada:

 

Cijeli obračun plaća treba biti na njemačkom jeziku, izuzev radnog ugovora koji treba biti ili na njemačkom, ili na engleskom jeziku.

 

Pažnja: Ovo ne važi za mobilne radnike (primjerice vozače u transportnom sektoru u teretnom i/ili putničkom prijevozu) – oni moraju sačuvati dokumentaciju prijave na licu mjesta (u vozilu)