Navedba o obveznem omogočanju dostopa do dokumentov za prijavo IN dokumentov o obračunu osebnega dohodka v skladu s 7. vrstico 4. odst. 19. čl. LSD-BG

(razen mobilnih delavcev v prevozništvu, tovorni in potniški prevoz)

Domači zaposlovalec mora v skladu s 3. odst. 21. čl. in 2. odst. 22. čl. LSD-BG za čas trajanja posredovanja načeloma VEDNO omogočiti vpogled v dokumente za prijavo in dokumente o obračunu osebnega dohodka na kraju opravljanja dela oz. kraju zaposlitve ali pa omogočiti elektronski dostop na kraju samem in v trenutku nadzora.

V nasprotju z načelnim pravilom 2. odst. 21. LSD-BG predvideva naštete izjeme od dolžnosti lokalnega omogočanja dostopa.

 

Pozor: Navedba, ki jo tukaj izberete, je ZAVEZUJOČA in IZKLJUČNA – menjava ni možna! Dokumenti se morajo nahajati na navedenem kraju pri navedeni osebi. V nasprotnem primeru gre za napačno navedbo v prijavi, kar se upravnokazensko preganja.

Napotek: Pri prijavah sprememb (npr. naknadnih prijavah delavcev (ZKO4-prijava sprememb) se omogočanje dostopa do dokumentov za prijavo in dokumentov o obračunu osebnega dohodka nanaša na podatke, ki so bili navedeni v prvi prijavi!

 

Opomba: V skladu s 1. odst. 21. čl. LSD-BG so dokumenti za prijavo:

 

Avstrijski zaposlovalec mora načeloma VEDNO poleg dostopa do dokumentov za prijavo omogočiti dostop do dokumentov na kraju zaposlitve oz. opravljanja dela. Posredovalec oz. delodajalec mora dati na razpolago avstrijskemu zaposlovalcu za prijavo tudi dokumente o obračunu osebnega dohodka v skladu s 1. odst. 22. čl. LSD-BG.

Dokumenti o obračunu osebnega dohodka so:

 

Vsi dokumenti o obračunu osebnega dohodka morajo biti dostopni v nemškem jeziku, razen pogodbe o zaposlitvi, ki se predloži v nemškem ali angleškem jeziku.

 

Pozor: Izvzeti so mobilni delavci (npr. vozniki v prevozništvu pri tovornem in/ali potniškem prometu) – tam mora biti dostop do dokumentov o prijavi omogočen na kraju samem (v vozilu)