Polje Aktivna zaposlitev

Kraj aktivne zaposlitve pomeni lokacijo, kjer delavci trenutno delajo.