Informační pole „mobilní zaměstnanci“

V případě přenechání mobilních pracovních sil působících v oblasti dopravy (nákladní a osobní doprava – železniční, silniční, letecká nebo lodní) je nutné provést ohlášení PŘED vjezdem na území Rakouska. Ohlašovací dokumentaci je zapotřebí mít uschovanou výlučně ve vozidle (tj. v místě výkonu pracovní činnosti).

V případě neplánované kabotáže platí následující: Hlášení je třeba provést PŘED zahájením prací! V ostatních případech platí, že je povinností mít ohlašovací dokumentaci (formuláře ZKO a příslušné formuláře sociálního pojištění) ve vozidle.