Polje mobilni radnici

U slučaju mobilnih radnika u transportnom sektoru (teretni i putnički prijevoz na pruzi, na cesti, u zraku ili na vodi), prijavu treba vršiti PRIJE NJIHOVOG ULASKA na Savezno područje. Dokumentaciju prijave treba isključivo sačuvati u vozilu (= mjesto zaposlenja).

U slučaju spontane kabotaže važi: prijava PRIJE početka rada! A inače važi: Dokumentaciju prijave (ZKO prijavu i dokumentaciju socijalnog osiguranja) treba obvezno  sačuvati u vozilu