Podklady o hlášení a mzdové podklady se nacházejí

Za ohlašovací dokumentaci se podle § 21 odst. 1 spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) považují:


Povinnost uschovávat mzdové doklady a na vyžádání je pohotově předložit podle § 22 odst. 1 spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG).

Za mzdové doklady se považují:

Veškeré mzdové doklady musí být v německém jazyce. Tyto doklady je zapotřebí uschovávat a na vyžádání je pohotově předložit. Výjimkou je pracovní smlouva, kterou lze předložit buď v německém nebo v anglickém jazyce.

Pracovní agentura / zaměstnavatel přenechávající pracovní síly je povinen poskytnout mzdové doklady k dispozici rakouskému zákazníkovi (tj. najímateli/odběrateli agenturních pracovníků).