Dokumenti za prijavo in dokumenti o obračunu osebnega dohodka se nahajajo

V skladu s 1. odst. 21. čl. LSD-BG so dokumenti za prijavo:


Omogočanje dostopa do dokumentov o obračunu osebnega dohodka v skladu s 1. odst. 22. čl. LSD-BG

Dokumenti o obračunu osebnega dohodka so:

Vsi dokumenti o obračunu osebnega dohodka morajo biti dostopni v nemškem jeziku razen pogodbe o zaposlitvi, ki se predloži v nemškem ali angleškem jeziku.

Posredovalec oz. delodajalec mora dokumente o obračunu osebnega dohodka dati na voljo avstrijskemu zaposlovalcu!