Zástupce zaměstnavatel/-ky navenek

Uveďte jméno osoby, která nese trestněprávní odpovědnost za společnost.

 

Poznámka: LZE pověřit kompetentní osobu, která bude odpovědná za dodržování tohoto zákona, a jmenovat ji odpovědným zástupcem. Jmenování odpovědným zástupcem podle § 24 odst. 1 ř. 1 spolkového zákona o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu (LSD-BG) musí být učiněno písemně. Jmenování odpovědného zástupce se ohlašuje odesláním elektronického formuláře ZKO 1-A spolu s podepsaným prohlášením o souhlasu jmenované osoby ZKO 1-Z. Jmenování nabývá platnostipo doručení Centrálnímu koordinačnímu středisku (Zentrale Koordinationsstelle) (viz příslušné vysvětlivky Odpovědný zástupce – ZKO 2)