Persoana desemnat/ă de angajator să reprezinte întreprinderea în relațiile externe

Se va indica persoana care poartă răspunderea penală pentru întreprindere.

 

Notă: Această responsabilitate de respectare a legii POATE fi transferată în scris unei persoane adecvate prin Desemnarea unei persoane răspunzătoare conform articolului 24, alin. 1, cifra 1 LSD-BG, persoana răspunzătoare fiind astfel numită. Această desemnare se va transmite pe cale electronică, utilizând formularul ZKO1-A și acordul semnat de desemnare ZKO1-Z. Desemnarea este valabilă abia după primirea acesteia de către Serviciul central de coordonare (v. în acest sens explicațiile de la punctul Persoana desemnată ca responsabilă din formularul ZKO2).