A munkáltató külső képviseletére jogosult személy

A vállalat büntetőjogi felelősségét viselő személy nevét kell megadni.

 

Megjegyzés: A jelen törvény betartása érdekében a jelen felelősség - felelős megbízott írásban történő kirendelésével  - a LSD-BG (Bér- és szociális dömping elleni törvény) 24. § 1. bek. 1. pont alapján, arra alkalmas személyre átruházható, tehát ilyen személy kirendelhető. Az ilyen kirendelést a ZKO1-A nyomtatványon és az aláírt ZKO1-Z  hozzájáruló nyilatkozaton elektronikusan kell továbbítani. A kirendelés a Központi Koordinációs Irodába való beérkezés után válik hatályossá. (ezzel kapcsolatban ld. magyarázat felelős megbízott ZKO2)