Pooblaščena oseba delodajalca za zastopanje navzven

Navede se oseba, ki je kazensko odgovorna za podjetje.

 

Opomba: Ta odgovornost za spoštovanje zakona se LAHKO s pisnim imenovanjem odgovornega pooblaščenca v skladu s 1. vrstico 1. odst. 24. čl. LSD-BG prenese na primerno osebo, ki je s tem imenovana. Imenovanje se posreduje elektronsko z obrazcem ZKO1-A in podpisano izjavo o soglasju ZKO1-Z. Imenovanje postane veljavno šele po prispetju na Osrednjo koordinacijsko točko (gl. pojasnila za odgovornega pooblaščenca ZKO2).